چگونه باید از ایمپلنت مراقبت کرد؟

ایمپلنت دندانی نیز همچون دندان طبیعی نیاز به مراقبت بهداشتی دارد .استفاده از مسواک و نخ دندان و دهان شویه حداقل دوبار در روز از اهمیت زیادی برخوردار است . در یک سال اول پس از تحویل پروتز ، بیمار 2 یا 3 مرحله می بایست معاینه شود و پس ازآن همچون دندان طبیعی سالانه می بایست معاینه گردد.